De voordelen!

Volg ons op Facebook

Opspringen van honden

Honden springen regelmatig tegen mensen op uit enthousiasme. De ene hond zal het meer doen dan de andere hond. Er zijn honden die alleen opspringen tegen mensen die regelmatig op bezoek komen, maar er zijn ook honden die tegen Jan en alleman opspringen. Niet iedereen is blij met een hond die tegen ze opspringt. Denk bijvoorbeeld aan een grote hond die desbetreffende persoon uit balans kan brengen of aan honden die net in het water zijn geweest. In dit artikel krijgt u oplossingen, tips en achtergrond informatie over honden die opspringen.

Herkomst van het gedrag

Over het algemeen is het opspringen van een hond tegen de eigenaar of andere personen vriendelijk bedoeld.

In de natuur begroeten wolven/honden elkaar door de mondhoeken te likken. Als je dit terugbrengt naar een hond in een mensenroedel, zie je eigenlijk hetzelfde. De hond wil je goedendag zeggen door je aan de mondhoeken te likken. Doordat deze hoog zitten bij de mens, zal de hond moeten opspringen.

Tevens moet er rekening mee worden gehouden dat een begroeting een bepaalde opwinding met zich mee brengt, het komt maar al te vaak voor dat de oorzaak dan te veel stress is, de aanpak is dan anders. Er moet gekeken worden hoe het stress niveau van de hond omlaag gebracht kan worden. Dat zal voor elke hond anders zijn en kan bepaald worden door een deskundige.

Het gedrag van opspringen wordt meestal beloond. Het wordt vaak geaccepteerd in het begin, als het nog een pup is. De hond is dan nog niet zo groot en het is vaak heel aandoenlijk. De eigenaar begroet de hond terug, door leuk tegen het puppy te praten en hem te aaien. Onbedoeld is het opspringen beloond.

Ook als het gedrag onplezierig is geworden, wordt de hond onbedoeld beloond. De eigenaar komt bijvoorbeeld thuis, de hond bespringt deze uit enthousiasme. De eigenaar wilt dit niet en duwt de hond met de handen omlaag. Door deze aanraking is er aandacht gegeven en wordt de hond alsnog beloond. Door de hond naar beneden te duwen, denkt men de hond te corrigeren, maar alleen de aandacht van de eigenaar is voldoende voor een beloning. En gedrag wat beloond wordt zal herhaald worden. Gevolg:bij de volgende thuiskomst geeft de hond, de eigenaar dezelfde verwelkoming.

Kalmerende signalen gebruiken

De houding van de eigenaar is erg belangrijk om iets aan het springen te veranderen. Honden communiceren met elkaar door vele subtiele signalen die conflictvermijdend zijn. Wanneer de eigenaar deze signalen niet kent, herkent of gebruikt wordt het lastig om het springen onder controle te krijgen.

De zijkant of rug naar iemand toedraaien is een sterk kalmerend signaal. Hoewel een hond in de meeste situaties eerst een ander kalmerend signaal zal toepassen, maakt hij van het wegdraaien veelvuldig gebruik. Bijvoorbeeld als een andere hond of persoon hem snel benaderd. Ook draait een hond weg als een andere hond hem plaagt.

Belangrijk is dat men beseft dat het wegdraaien van de hond absoluut geen uiting van dominantie is, maar een conflictvermijdend signaal.

Hoofd afwenden, een hond zal dit signaal gebruiken o.a. als een andere hond te snel of in een rechte lijn op hem afkomt of als antwoord op een signaal van de naderende hond.

Eigenaar kan dit signaal gebruiken in de begroeting met de hond. Het is een sterk signaal die vrijwel direct werkt. In de hondentaal is het aankijken, bedreigend en super onbeleefd.

Langzame bewegingen maken. Snelle bewegingen werken dreigend, terwijl langzame bewegingen een kalmerend effect hebben. Daarom zal een hond in bepaalde situaties zijn tempo aanpassen: iets langzamer, trage beweging of volledig stilstand.

In het geval van het opspringen kan de eigenaar ook dit signaal heel goed zelf gebruiken t.o.v. de hond.

Het aanleren van ander gedrag

Doordat opspringen aangeleerd gedrag kan zijn, is het redelijk goed om te zetten in gewenst gedrag. Echter, het consequent zijn van de eigenaar is het meest moeilijke. Vaak is het niet zo erg als de hond tegen de eigenaar zelf opspringt, het is alleen vervelend als de hond het ook tegen andere mensen doet. Om het opspringen om te zetten in ander gedrag, is voorkomen het allerbeste. Dat betekent dat er controle op de hond moet zijn, (aanlijnen) zolang het gedrag zich voor doet. Instrueer het bezoek aan dezelfde regels. (zie kalmerende signalen)

Hierboven is aangegeven dat opspringen beloond wordt door de (negatieve) aandacht die de hond krijgt. Om dit ongewenste gedrag te doen laten afnemen, dient de beloning weggehaald te worden. Gedrag wat niet beloond wordt, is niet de moeite waard om uit te voeren. Daarnaast is het belangrijk dat de hond in plaats van opspringen, ander gewenst gedrag gaat tonen

Ander aangeleerd gewenst gedrag:

• Het vermijden van opspringen d.m.v. ´laag´.

Het met vier poten op de grond staan kan duidelijker gemaakt worden door te benoemen wat goed is. 4 pootjes op de grond heet `laag`. De eigenaar kan al gaan benoemen als deze ziet dat de hond een beweging maakt om alle pootjes aan de grond te zetten. Spreek het laag rustig uit en voorkom zo nieuwe opwinding. Op deze manier kan, uiteindelijk, ook op afstand voorkomen worden, dat de hond gaat springen. Als de hond begrijpt wat de bedoeling is, kan het gebruikt worden, net vóór het moment dat de hond wil gaan opspringen.

• Het vermijden van opspringen d.m.v. ´zit´.

In plaats van “laag” te zeggen, kan de hond ook aangeleerd worden te gaan zitten. Dus om aandacht te krijgen bij binnenkomst van de eigenaar of bezoek leert de hond te gaan zitten. Dan krijgt de hond pas een (rustige) aai en eventueel wat lekkers.

• Het vermijden van opspringen d.m.v. gebruik van de kalmerende signalen in houding van eigenaar. Op het moment dat gezien wordt, dat de hond wil opspringen, draait de eigenaar heel rustig zijn lichaam weg van de hond. Kijkt niet naar hem en praat op een zachte monotone toon. Beweeg heel langzaam of sta stil. Zo voorkomt de eigenaar onnodige opwinding. Doordat de eigenaar zijn lichaam iets weg draait en zich kalm gedraagt, zal de hond dit gedrag herkennen als kalmerend signaal, waardoor zijn eigen opwinding afzwakt.

NB: Wanneer de hond te hoog in zijn stress niveau zit, zal dit eerst behandeld moeten worden, voordat bovenstaande zin heeft. M.u.v. de kalmerende signalen inzetten.

Deze training is speciaal voor jou gemaakt in samenwerking met Hondenschool Alfa, Ellen Huis in ’t Veld & Marian de Lange Tel: 06-28888616 www.hondenschoolalfa.nl

Copyright Hondenschool Alfa en Happy Pets