De voordelen!

Volg ons op Facebook

Hoe komt het nu dat zo’n hondje dat gedrag vertoont? Vaak zien wij dat puppen tot zo’n twaalf weken perfect bij de eigenaar blijven. Na drie maanden wordt de onderzoekdrang bij een hond groter. Ook worden ze steeds zelfstandiger. Vanaf vijf maanden kunnen honden in de puberteit komen en gaan hun grenzen verleggen. Dit groeiproces alleen al vertelt veel over waarom een hond wegloopt.

Duidelijke regels

Belangrijk in dit geheel blijven de duidelijke regels, wanneer u zich houdt aan deze regels leert u de hond dat u leiding geeft, zonder dat je hem fysiek hoeft te straffen.

Bij elke regel staat dan ook het hoe en waarom:

Negeer uw hond bij thuiskomst. Eerst begroet u uw huisgenoten. Zij zijn belangrijker dan uw hond. Wanneer de
hond rustig is, begroet u de hond.
Eet altijd als eerste, ook al is het een stukje fruit. Dit verhoogt uw positie.
Wanneer de hond gromt op de bank of stoel, laat u dit een periode niet meer toe. Beweeg mee in het verkennen van zijn grenzen, kan de hond het weer aan, is dit prima als u dat prettig vindt.
Zorg voor een vaste duidelijke, veilige plaats in huis. Waarbij u de hond met regelmaat naar toe brengt.
Sluit bepaalde gebieden af voor uw hond. Voor de hond volkomen duidelijk als hij niet zomaar overal mag komen.
Win altijd het laatste spel. Tussendoor mag een hond best winnen, afhankelijk van zijn karakter. Leg het speeltje ongeveer 15 min weg.
Ga pas spelen op uw voorwaarde. Niet continu ingaan op de wensen van de hond, hij moet ook leren zichzelf te vermaken.
Aai niet continu, als uw hond erom vraagt. Idem als hierboven.
Stuur uw hond aan de kant, als hij in de weg ligt. Afhankelijk van het karakter van de hond.
Wees consequent, duidelijk en neem alle beslissingen om het zo veilig mogelijk te maken voor de hond. Bewaar de rust en kalmte, respect moet u verdienen.
Ga als het kan, niet naar uw hond toe maar roep hem naar uw toe.
Ga niet steeds, in op de wensen van uw hond als hij naar buiten wil. (behalve als de hond in zijn zindelijkheidstraining zit.
Laat de hond niet trekken aan de lijn. Dit moet u uw hond eerst goed aanleren.
Begeleidt de hond in zijn jachtinstinct, laat hem niet zelfstandig jagen. Leer de hond dat zijn aandacht bij u moet blijven en niet op wild, poezen, fietsers, joggers env.
Wanneer uw hond aanslaat beloont u hem. Ga dan kijken wat er aan de hand is en benoem dit.
Op de grond spelen kan raar zijn voor de hond, kijk goed of de hond dit kan handelen.
Geef alleen opdrachten als u er verzekerd van bent dat de hond ze opvolgt of dat u controle hebt.
Ga als eerste door deuren en nauwe doorgangen. Laat de hond zien dat het veilig is en werk aan zijn zelfbeheersing.
Wees kalm, geduldig en zelfverzekerd in de omgang met uw hond.
Een goede hondencoach is zeer beheerst, beslist niet agressief. Daar heeft uw hond respect voor.
Een machtstrijd aangaan met uw hond is beslist niet nodig als u zich houdt aan de regels. Het is duidelijk voor de hond. Het biedt hem veiligheid en zekerheid. Bovendien creëert u een band van wederzijds respect.
Een goede roedelleider wordt u niet zomaar, uw zult respect moeten verdienen van uw hond.

Trainingsverloop

Daarnaast is uiteraard het trainingsverloop heel erg belangrijk. Vaak verwachten eigenaren veel te veel en veel te snel resultaat van hun hond. Het is wel vreemd dat kinderen jaren doen over iets wat ze moeten leren, de eisen worden langzaam opgevoerd tot het niveau is bereikt, wat haalbaar is voor het individuele kind. Honden daarentegen moeten als het even kan binnen twee maanden het niveau bereiken van een drie jaar oud doortrainde hond, zonder dat men daar veel moeite voor hoeft te doen. Hij moet het maar gewoon doen.

Wanneer een hond het commando “hier” af en toe thuis zonder prikkels opvolgt, verwacht men al snel dat de hond dit ook in het bos doet met allerlei afleiding, zonder dat dit ooit aangeleerd is. Ja, maar hij kent het wel………Nou nee, dat kent hij dus niet of men is veel te snel geweest in het loslaten met al die prikkels.

Verder zie ik dan helaas ook nog vaak, dat als een hond dan uiteindelijk wel terug komt, hij ook nog gestraft wordt, omdat het zo lang duurt voor hij uiteindelijk komt. Wat gebeurt hier nu? De hond wordt echt niet gestraft voor het lange wegblijven. Nee, hij wordt gestraft voor het komen bij de baas. De volgende keer dat deze hem roept, bedenkt hij zich wel twee keer voor hij komt. Het kan ook zijn dat hij wel komt, maar ongeveer één meter voor de baas blijft draaien. Daagt hij nu uit? Nee, de eigenaar heeft hem immers geleerd, dat hij daarna straf krijgt.

Wat kunt u o.a. doen om het “hier” commando er opnieuw in te trainen. U houdt hem eerst aan de lange lijn. Verder gaat u zijn voer voor tweederde deel buiten geven. De brokken neemt u mee tijdens wandelingen. Op het moment dat u de hond roept en hij komt, beloont u hem met zijn voer. Al vrij snel heeft de hond in de gaten dat hij beloond wordt voor het komen. Bij deze vorm van training gaat u ook eerst weer oefenen in een prikkelarme omgeving. Wanneer dat zonder problemen verloopt, gaat u de prikkels opvoeren. Als dit allemaal goed gaat, zonder problemen, gaat u het zonder lijn trainen. Let erop dat u direct terug gaat naar een prikkelarme omgeving.

Verwacht niet dat de hond deze fase totaal beheerst zonder lijn als met lijn. Ook nu worden langzaam de prikkels opgevoerd. Tijdens de hele training blijft u volhouden dat een groot gedeelte van de voeding verdient kan worden met het hierkomen.

Pas wanneer alle bovenstaande fases goed gaan (normaal vier tot acht maanden intensief trainen), wordt u kritisch in uw belonen. Als de hond per direct omdraait wanneer u “hier” roept beloont u de hond met zijn voer. Als de hond eerst even snuffelt en dan toch komt, bent u uiteraard heel blij en geeft dat aan met een vrolijk “goed zo”. De brok-beloning laat u achterwege. Als u dit stadium bereikt, blijft u bij uw criterium. Ook als u in een hele goede bui bent. Dan krijgt u een goed getrainde vrolijke hond die direct komt op commando. Voor zo’n moeilijke oefening moet u lang blijven belonen. Wanneer u de brok helemaal afgebouwd hebt, is het zeer raadzaam om de hond toch af en toe een hoge beloning te geven. Hiermee houdt u zijn interesse in het “hier komen”.

Deze tekst is in samenwerking met Hondenschool Alfa voor u geschreven. Voor vragen over gedrag of gedragsbegeleiding kunt u contact opnemen met www.hondenschoolalfa.nl

© tekst Marian de Lange Kynologisch gedragstherapeut